Kết quả thi Hocjsinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2016 – 2017

Tháng Tư 24, 2017 4:10 chiều
Vũ Thi Liễu 09/02/2005 6A Nam Tiến Nhì Tiếng Anh 6 Lục Thị Hà
Phạm Thị Hồng Duyên 24/10/2005 6A KK Lục Thị Hà
Vũ Thị Anh Thư 09/12/2005 6A Đào Bắc Phong KK Ngữ Văn 6 Phạm Thị Hằng
Ninh Ngọc Ánh 02/09/2004 7B Dương Bắc Phong Ba Ngữ Văn 7 Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Liên 15/02/2004 7A KK Tiếng Anh 7 Lục Thị Hà
Lê Thị Bích Diệu 23/08/2004 7B Ba Tiếng Anh 7 Lục Thị Hà
Nguyễn Thị Minh Huế 16/03/2003 8A KK Toán 8 Nguyễn Thị Hồi
Nguyễn Minh Đức 04/02/2003 8A KK Toán 8 Nguyễn Thị Hồi
Nguyễn Như Quỳnh 01/03/2003 8B Ba Tiếng Anh 8 Nguyễn Thị The
Vũ Hoàng Ngân 01/06/2003 8B Ba Tiếng Anh 8 Nguyễn Thị The
Lê Quang Huy 30/08/2003 8A Ba Hóa học 8 Phạm Văn Diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/08/2003 8B KK Sinh học 8 Phạm Thị Hà