ĐIỂM KHẢO SÁT LỚP 5 VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Sáu 10, 2017 9:14 sáng

Các thầy giáo, cô giáo, các bậc CMHS, các em học sinh tải file điểm Tải về; file tổng hợp các trường trong huyện Tải về; kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đào Sư Tích Tải về