Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại: 0915459478
Email: trucbinh.thcs@gmail.com